Sitemap

Bruk heading tags på en riktig måte

Heading tags (ikke å forveksles med HTML-kode "" eller HTTP-headers) brukes for å presentere strukturen på nettsiden til brukerne. Det er seks størrelser av heading tags koder, som begynner med "h1", den mest viktige, og slutter med "h6", den minst viktige.

Siden heading tags gjør tekstoverskriften større enn vanlig tekst på siden, er dette det visuelle "signalet" til brukerne om at denne teksten er viktig og vil kunne hjelpe dem med å forstå noe om hva slags type innhold som finnes under overskriften. Bruk av flere størrelser er nyttig for å opprette en hierarkisk struktur for innholdet ditt, og gjør det enklere for brukerne å navigere gjennom nettsiden.

 

God praksis for heading tags

Tenk du skriver en disposisjon eller et utkast. På samme måte som du skriver en disposisjon for et større verk/artikkel, skriv ned noen tanker ift. hva de viktigste punktene og underpunktene av innholdet på siden vil bli og
bestem utifra det hvor man skal bruke heading tags.


Unngå:

  • plassere teksten i heading taggen som ikke ville være nyttig ift å definere strukturen på siden
  • bruke heading taggen der andre koder som " em" og "strong" kan være mer hensiktsmessi
  • uberegnelig bruk av heading tags hvor man skifter uregelmessing tag størrelsen fra en til en annen

Bruk overskrifter (headings) sparsomt . Bruk heading tags hvor det er fornuftig. For mange heading tags på en side kan gjøre det vanskelig for brukere å skanne innholdet og avgjøre hvor et emne avsluttes og et annet begynner.


Unngå:

  • overdreven bruk av heading taggen gjennom siden
  • legge hele sidens tekst inn i heading taggen
  • bruke heading tags bare for "styling" og ikke for å presentere struktur

Tilbake til: Lær om SEO Neste: Bilde optimalisering

 

International Search Summit

Hosted by WebCertain around the worldBes√łg hjemmeside

Kunder

Kunder

 


© WebCertain AS, Bes√łksadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO. Postadresse: Postboks 3081, 0207 Oslo