Sitemap

Å ta i bruk meta taggen "description"

En sides description metatag gir Google og andre søkemotorer en oppsummering av hva siden handler om. Mens en sidetittel, kan være noen få ord eller en setning, vil en sides description metatag kanskje være en setning eller to eller ett kort avsnitt.

Webmaster tools har en praktisk innholdsanalysedel som vil fortelle deg om noen description metatags er enten for korte, lange, eller duplikert for mange ganger (den samme informasjonen er også vist for "title"-taggene). Som med titletags, er description meta-taggen plassert innenfor "head" taggen i HTML-dokumentet ditt.

Description metatags er viktig fordi Google kan bruke dem som tekstutdrag fra sidene dine. Merk at man sier "kanskje" fordi Google kan velge å bruke en relevant del av nettsiden din som synlig tekst hvis den gjør en god jobb med å matche opp en brukers søk. Alternativt kan Google bruke nettstedets beskrivelse i Open Directory Project (ODP) hvis nettstedet er oppført der.

Å legge description meta-tags på hver av sidene dine er alltid en god praksis i tilfelle Google ikke kan finne et godt utvalg av tekst til bruk i tekstutdraget.

Tekstutdragene (snippets) vises under sidens tittel og over en side URL i søkeresultatet.

Ord i tekstutdraget er uthevet når de vises i brukerens søk. Dette gir brukeren hint om at innholdet på siden samsvarer med hva han eller hun er ute etter.

Nedenfor er et annet eksempel, denne gang vises et tekstutdrag fra en description meta tag på en dypere side (som ideelt sett har sin egen unike description metatag) som inneholder en artikkel.

God praksis for description metatags

• Presis oppsummering av sidens innhold - Skriv en beskrivelse som både vil informere og interesere brukere hvis de så din description metatag som et tekstutdrag i et søkeresultat.

Unngå:

• Bruk unike descriptions for hver side - Det å ha en annen description meta tag for hver side hjelper både brukere og Google, spesielt i søk der brukerne kan få opp flere sider med ditt domene (for eksempel søke ved å bruke site:-operatoren).

Hvis området har tusenvis eller millioner av sider, å skrive description metatags for hånd er sannsynligvis ikke gjennomførbart. I dette tilfellet, kan du automatisk generere beskrivelse meta-tags basert på hver sides innhold.

Unngå:

Tilbake til: Lær om SEO Neste: URL Struktur

 

International Search Summit

Hosted by WebCertain around the worldBes√łg hjemmeside

Kunder

Kunder

 


© WebCertain AS, Bes√łksadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO. Postadresse: Postboks 3081, 0207 Oslo